En nederlandsk hjemmesykepleier fikk i 2008 ideen om en gel som skulle gjøre det enklere å svelge tabletter. En av hans pasienter hadde store problemer med å svelge medisiner. Sammen med det lokale apoteket tok han fram en spesiell gel til denne pasienten, basert på alger med en naturlig glatt konsistens. Forsøket var vellykket og produktet hjalp pasienten med å svelge tablettene, uten at pasienten behøve ta tablettene sammen med vann.

Ideen var født, men produktet måtte videreutvikles. I årene som fulgte ble det gjennomført omfattende vitenskapelige forsøk for å finne fram til den optimale gelen. Mange stoffer ble vurdert og testet. Endelig i 2012, var Gloup klar, og patentet godkjent i Nederland som det første landet.