Vanskelig å svelge tabletter?

Om lag en fjerdedel av befolkningen har problemer med å svelge tabletter.

En norsk undersøkelse med 6158 personer i alderen 20-69 år som har besøkt allmennleger viste at 30% av kvinnene og 15% av mennene hadde problemer med å svelge tabletter og kapsler.*

Undersøkelsen peker på at vanskeligheter med å svelge tabletter i høy grad kan påvirke evne og villighet til å ta sin medisin som foreskrevet. Igjen kan dette være en avgjørende hindring for et godt resultat ved medikamentell behandling.

Mange mennesker som sliter med å ta medisinene sine vil kanskje velge å «glemme» å ta dem innimellom. Eller de velger å åpne kapsler eller knuse tablettene for å gjøre det enklere å svelge. Vanligvis uten å fortelle noe til legen eller apoteket. Ofte kan dette være en dårlig løsning, og i ytterste konsekvens kan det være direkte farlig.  Enkelte har kanskje forsøkt å bruke yoghurt eller lignende for å lette svelgingen av tabletter. Men ikke alle er klar over enkelte medisiner ikke bør tas sammen med melkeprodukter.

For alle disse finnes nå Gloup, spesielt utviklet for å gjøre det enklere å svelge tabletter og kapsler.

*Andersen Ø, Zweidorf O-K, Hjelde T, Rødland EA. Problems when swallowing tablets – a survey in general practice. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 1995; II5: 947-9